Om Condesign

Vi hjälper våra kunder att få en konkurrenskraftig position på sina marknader. Med vår kunskap och förmåga till helhetssyn blir det lättare för industriföretag att utveckla komplexa produkter och att kommunicera rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tillfälle.

Condesignkoncernen består av moderbolaget Condesign AB och fyra dotterbolag som levererar tjänster inom tre integrerade kompetensområden: Engineering, Teknikinformation & marknadskommunikation och Systemlösningar. Condesign grundades 1984 i Göteborg och har idag kontor på sex orter i södra Sverige.

Vilka är vi

Condesign levererar kvalificerade tjänster till industriföretag, med samlad kompetens för effektiv informationshantering under produktens hela livscykel, från konstruktion till eftermarknad.

Ägare
Condesignkoncernen är helt privatägd med drygt 15 ägare bland nuvarande och tidigare medarbetare.

De största ägarna är:

Elokvent AB 90,1%
Doriano Consani 8,5%
Övriga ägare 1,5%

Styrelse
Nils-Olov Johnson, ordförande
Doriano Consani, ledamot
Marita Johnson, ledamot
Fredrik Bromander, VD

Ledning
Condesignkoncernens ledningsgrupp:

Fredrik Bromander
Koncernchef och VD, Condesign AB
Affärsområdeschef, Konstruktion
031-744 17 96
fredrik.bromander@condesign.se

Carl Johnson
Affärsområdeschef, Kommunikation & System
031-7441746
carl.johnson@condesign.se

  • Inom Condesign arbetar vi kontinuerligt med att förbättra våra tjänster, produkter och rutiner för att försäkra oss om att vi alltid levererar de absolut bästa lösningarna för effektiv informationshantering till våra kunder.
  • Alla bolag inom Condesignkoncernen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Condesign skall aktivt ägna sig åt ett miljöarbete för att kontinuerligt reducera företagets miljöpåverkan och förebygga föroreningar.

Detta innebär att:

  • Kontinuerligt övervaka och kontrollera företagets verksamhet vad gäller miljöfrågor för att söka åtgärder till ständig förbättring och förebygga föroreningar.
  • Efterfölja och tillämpa aktuell miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav (från exempelvis kunder).
  • Söka minska användandet av naturresurser genom att prioritera återanvändning före återvinning och återvinning före deponering.
  • Informera och utbilda personalen i miljöarbetet.
  • Ge öppen och saklig information till kunder, myndigheter och andra intressenter.

Denna Integritetspolicy reglerar hur Condesign behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud, nedan kallad ”Tjänsten”. Policyn är tillämplig på personer som är kandidater till anställning, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Läs hela Integritetspolicy här…

Våra partners