Sepson är en av de ledande tillverkarna av hydrauliska, fordonsmonterade vinschar och kunderna finns såväl i den privata som i den militära sektorn världen över.

Sepson använder ofta 3D-illlustrationer och animeringar i sitt kundmaterial och Mats Elfsberg, styrelseledamot samt tidigare ägare av och VD för företaget, beskriver fördelarna så här:

”Vi ser både pedagogiska och kostnadsbesparande värden. Som pedagogiskt verktyg är 3D-illustrationer och animeringar viktiga. Det är svårt att i enbart ord förklara hur saker fungerar, speciellt för användare som inte är insatta. Med en 3D-animation ser kunder och användare snabbt hur saker hänger ihop. Det blir även mer kostnadseffektivt att modellera upp monterings- och reparationsanvisningar. Att göra detta i datorn blir dessutom bättre än att fotografera hela operationen steg för steg. Det går helt enkelt inte att fotografera så att det blir lika tydligt som i en animering.”

Samarbetet med Condesign inleddes redan 2008 och sedan 2009 skapar vi allt Sepsons marknadsföringsmaterial, såsom broschyrer, mässmaterial, nyhetsbrev och självklart illustrationer och animeringar, varav du kan se några exempel på Sepsons hemsida.

Just nu arbetar vi med en e-learning för Sepson, där vi kombinerar animeringar och text, samt med en interaktiv presentationslösning med både 3D-bilder och animeringar över produkter och funktioner. Där integrerar vi även 3D-objekt som användaren själv kan vrida och vända på.