Med Condesign kan företag kombinera/komplettera sin egen kompetens när det gäller produkter, tjänster och marknad med experter på kommunikation, målgruppsanpassning och grafisk produktion.

Vårt samarbete kan spela en avgörande roll. Våra medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att nå din målgrupp. Vi har verktygen och kunskapen för produktion i de former och för de medier som passar din kommunikation.

Vårt koncept bygger på personligt och tätt samarbete. I direkt kontakt med en av våra specialister, eller med en dedikerad arbetsgrupp, får du effektiv utväxling i dina satsningar på marknadskommunikation. Vi kan skapa tilltalande grafisk form och tydlig pedagogik i ditt kampanjmaterial. Vi kan också göra grovjobbet när du behöver någon som är van att hantera de rätta externa kontakterna.

Vi jobbar tätt ihop och tillför det du behöver, vårt gemensamma mål är dina framgångar. Så upplever de uppdragsgivare vi arbetat länge med sin vardag. Det kan du också göra.