En lyckad förpackning är ingen slump. Den är utvecklad med både funktionalitet och branding i åtanke. Den rätta förpackningen är inte bara kostnadseffektiv att producera, enkel att transportera, förvara, lyfta och placera i butik samt smidig att bära hem, öppna och slutligen återvinna och destruera. Rätt formgiven förmedlar den dessutom snabbt och omisskännligt vad såväl produkten som varumärket står för.

I arbetet med förpackningsdesign erbjuder Condesigns team av industridesigners, grafiska formgivare och tekniska kommunikatörer både vidareutveckling av befintliga och innovation av helt nya förpackningar. Utgångspunkten är alltid vad varumärkesägaren vill kommunicera och till vem: vilka ingår i din målgrupp och vad vill du att de ska uppleva när de ser dina produkter förpackade och presenterade i butiken?

Att tydliggöra varumärkets kärnvärden och produktens egenskaper redan genom förpackningen är ett effektivt sätt att hjälpa kunden identifiera och välja varumärket. Tillsammans med en genomtänkt, koordinerad butiksskyltning som förmedlar samma budskap, bildar detta en medveten kommunikation som i sin tur leder till vinster inom produktion, logistik och synlighet i butik.