Project Description

Andrénverken AB anlitas för sin plåtbearbetning, svetsning och montering. Deras spetskompetens är helhetslösningar och möjlighet till högkvalitativ, dokumenterad kontroll enligt lean.

Andrénverken ville spetsa till sin grafiska profil för att bättre spegla sin verksamhet. Condesign fick till uppgift att skapa ny logga, analysera vilka kärnvärden som skulle kommuniceras, ta fram företagspresentation som broschyr och powerpoint, samt skapa brevmall, följebrev, visitkort och kuvert. I uppdraget ingick att intervjua personer för att ta fram relevanta texter, samt fotografering på plats i fabriken och porträtt av medarbetarna.