Project Description

Hjälpmedelcenter Sverige, HMC, är ett nationellt kunskapscenter som arbetar med att utveckla utbildningar och skrifter som sprider kunskap om ny hjälpmedelsteknik. Condesign har stöttat HMC med grafisk presentation och marknadsföring samt varumärkesförstärkning genom att utveckla och renodla den grafiska profilen.

I samband med detta har vi bland annat producerat utbildningsmaterial, broschyrer, kataloger och illustrationer, liksom annonser, affischer och vepor.