Project Description

Hur kan man underlätta för kunderna att hitta relevant information, slippa distribuera onödiga trycksaker och skära ner på tryckkostnader? Den frågan ställdes Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) inför i samband med uppdatering av sin Miljöhusesyn.

LRF erbjuder en service, Miljöhusesyn, som hjälper lantbrukare att hålla reda på vilka lagkrav och regler som gäller för just deras jordbruk. Information och blanketter kring detta har tidigare gått ut till lantbrukarna i form av en tryckt katalog. Samtlig information och samtliga blanketter har distribuerats till varje enskild lantbrukare. Tidsödande resursslöseri?

På Condesign har vi hjälpt LRF med att ta fram en webblösning där lantbrukarna enkelt kan genomföra Miljöhusesyn för sin verksamhet. Man registrerar sig och anger vilken typ av verksamhet man bedriver. Utifrån dessa uppgifter genereras en uppsättning frågor som är aktuell för rörelsen. Man kan också ladda ner en pdf som endast innehåller lagkraven/reglerna för detta jordbruk.

Inget papper går till spillo, LRF slipper dryga tryck-/portokostnader, och lantbrukarna slipper leta bland många sidor av irrelevant information. En förändring som alla vinner på.

Mångårigt samarbete

Condesign har ett mångårigt samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Uppdragen har genom åren innehållit både webblösningar och trycksaksproduktion. Många av uppdragen för LRF innebär både informationshantering och opinionsbildning för att få till stånd en beteendeförändring hos medlemmarna.

För att informera om nyttan med den nya lösningen fick LRF även stöd att genomföra en kampanj.