Project Description

Vi producerar stora mängder av broschyrmaterial, annonser, skyltar och vepor åt Säkert växtskydd. Detta kräver hög kompetens när det gäller formgivning och copywriting. Vid framtagning av utbildningsmaterial bidrar vi även med aktivt stöd. Här hjälper vi till med pedagogik, illustration och korrektur för att få fram ett lättillgängligt material som inspirerar till utbildning i området. Projekten har ofta en komplex karaktär, där vår projektledare samordnar, tidsplanerar, rapporterar och driver arbetet framåt.