Project Description

För Mölnlycke Health Care skapar vi kontinuerligt manualer och textlös information för deras branschledande produkter, så som bland annat specialplåster och apparatur för elektrisk stimulans för avancerad sårbehandling.