Project Description

När Motala Train ska bygga om Pågatåg till Krösatåg, eller modernisera SJ:s Bistro-vagnar, ska en mängd dokumentation modifieras och uppdateras. På Condesign har vi ansvarat för pedagogisk uppläggning och grafisk produktion av allt från tekniska beskrivningar, handhavande- och underhållsinstruktioner till reservdelslistor. Vi är med redan i projekteringsstadiet för att snabbt kunna anpassa instruktionerna till godkända konstruktionsförslag. Vi har löpande kontakter både med vår kund och kundens kund.

”Vårt samarbete fungerar väldigt bra. Condesign har en viktig uppgift med att hålla ihop projektet med dokumentationen och är mycket professionella när det gäller pedagogisk uppläggning och lättillgänglig information”, säger Tomas Edlund, Teknikchef på Motala Train som är en del av Alstom Norden.