Project Description

Trelleborg stod inför utmaningen att implementera en ny grafisk profil men saknade riktlinjer för den nya förpackningsdesignen. Även monteringsanvisningarna behövde ses över. Trelleborgs tätningslister exporteras till många olika länder och på grund av mångfalden av språk i anvisningarna fanns en plan på att dessa skulle följa med som häften i kartongen.

På Condesign tog vi fram förpackningsdesign i linje med den nya grafiska manualen samt textlösa, bildbaserade monteringsanvisningar som kunde placeras direkt på förpackningarnas baksida och inte behövde översättas alls, vilket eliminerade tryck- och översättningskostnader för anvisningarna.