Project Description

Trioplast hade beslutat att ta fram en handbok med information om balensilering och vi fick uppdraget att producera den. Vår uppgift var att stå för samordning av underlag, research och sammanställning av faktaunderlag, textproduktion, genomgång och behandling av bildmaterial, grafisk form och produktion, samt tryckning.

Handboken har tryckts på ett flertal språk och spridits över Europa. Från Trioplast är man mycket nöjd med resultatet. Den fungerar som en utförlig dokumentation, fullmatad med fakta och information som är lätt att ta till sig, både för fackmän och läsare utan ingående förkunskaper.

Trioplast är marknadsledare på flera marknader när det gäller utveckling och produktion av sträckfilm för olika emballageapplikationer.

På Condesign har vi under ett antal år arbetat med affärsområdet Agri, som levererar produkter för användning inom jordbruk, både i Europa och andra delar av världen.