Illustration

/Illustration

Trelleborg: Tidlösa förpackningar och kostnadseffektiv manual

2014-09-04T07:46:06+00:00

Trelleborg stod inför utmaningen att implementera en ny grafisk profil men saknade riktlinjer för den nya förpackningsdesignen. Även monteringsanvisningarna behövde ses över. Trelleborgs tätningslister exporteras till många olika länder och [...]