Webb

/Webb

Opido

2014-09-16T08:25:16+00:00

På Opido Plast arbetar man med vakuumformning, en konkurrenskraftig tillverkningsmetod, speciellt för större produkter i små och medelstora serier. Tillverkningsprocessen har begränsad miljöpåverkan, då materialet inte innehåller några lösningsmedel eller [...]