Effektiv eftermarknad!

Eftermarknaden, med teknisk dokumentation, försäljning av reservdelar, tillbehör och kompletterande produkter, utgör en stor potential för ökad lönsamhet. Även om eftermarknaden svarar för en liten del av den totala omsättningen genererar många företag en stor del av vinsten i detta segment.

Vi kan vara din externa teknikinformationsavdelning som arbetar tätt ihop med flera avdelningar hos er. Vi koordinerar och arbetar med er dokumentation, både internt och mot marknaden.

Exempel på vad vi arbetar med i vårt produktionscenter för teknikinformation:

  • Installationsanvisningar
  • Bruksanvisningar/användarhandböcker
  • Snabbguider
  • Monteringsanvisningar
  • Produktionsanvisningar
  • Service- och underhållshandböcker
  • Reservdelslistor

Vi har experter inom:

Metod/Diagnos

Teknisk illustration

Teknisk information

Effektiv systemanvändning

Plattformsval

Pedagogisk bildbehandling

Läs mer om våra lösningar

Teknisk dokumentation, installations- produktions- och monteringsanvisningar, användaranvisningar, snabbguider och mycket mer. Eftermarknadsmaterial skapas med värden som målgruppsanpassning och användarvänlighet i centrum.

Med hjälp av SGML/XML-standarder som S1000D, DocBook, DITA m. fl. effektiviserar vi spårbarhet i dokumentationen och kan lätt återanvända teknisk information vi tidigare skapat.

På Condesign är vi stolta över att ha arbetat med teknisk dokumentation sedan starten 1984. Vi är specialister på att ta fram användarvänligt eftermarknadsmaterial för just din målgrupp. Vi kan erbjuda både konsulter som jobbar ute på plats och specialister som jobbar från vårt kontor och levererar hela eller delar av din produkt.

ILS är ett sätt att säkerställa hela supportkedjan runt en produkt redan under konstruktions- och utvecklingsarbetet. Under produktutvecklingsfasen arbetar vi fram en underhållsplan. Med utgångspunkt från den kan vi fastställa de arbetsmoment som krävs för att upprätthålla funktion och prestanda under hela produktens livslängd.

Reservdelsinformationen följer produkten under hela livscykeln och är därför en mycket viktig del av dokumentationen. Informationen behöver också underhållas och ges ut i nya versioner när produkten uppdateras.

På Condesign finns experter inom framtagning och underhåll av reservdelsinformation. Vi levererar både system för hantering av reservdelar och tjänster som framtagning av kataloger och listor.

Textlös information – genom att använda bildspråk för att skapa monteringsanvisningar och underhållsinstruktioner minskar översättningskostnaderna, och som följd, även volymen på det publicerade materialet. Textlös information sparar inte bara tid och pengar utan används också med fördel vid miljövänlig och energieffektiv förpackningsdesign.

Condesign har marknadsledande kunskap inom omvandling av traditionella monteringsanvisningar och underhållsinstruktioner till textlösa dokument.

En bild säger mer än 1000 ord. Fotografier, illustrationer, animationer i 2D eller 3D, interaktiv 3D; visualisering gör din information tydlig och tillgänglig för alla.

Yrkeskunniga medarbetare inom foto, illustration, 3D-visualisering, animering, interaktiv 3D och webbkommunikation hjälper till att klargöra vilket medium som fungerar bäst för just din information och för din målgrupp.

Diagnostik, analysera och ta fram felkodshantering, vilken ordning ska felkoderna angripas, sannolikheten för felutfall på komponentnivå, övrig underlagsframtagning och skapande av dokumentation som säkerställer att rätt åtgärd sätts in vid rätt tid.

Vi erbjuder stöd i uppbyggnaden av ett strukturerat hanterande av det interna diagnos- och metodarbetet och framtagning av tillhörande illustrationer och serviceinformation. Vi har också erfarna projektledare som kan ta ansvaret för detta arbete.

Metodarbete, att definiera bästa och mest effektiva sättet att utföra en åtgärd. För att producera bra service- och reparationsanvisningar är utmaningen att verifiera att de tänkta metoderna faktiskt går att utföra, att det kan göras av den tänkta målgruppen, på den utsatta tiden och med de givna medlen.

Ett väl utfört metod- och diagnosarbete i samarbete med produktutvecklingen gör det möjligt att minska underhållskostnaden för produkten, tydliggöra serviceintervall och prioritera reparationsarbeten. Genom att arbeta med virtuella metoder möjliggörs också kostnadseffektiva animeringar för produktion eller servicetekniker.

Vi har erfarna projektledare som kan ta ansvaret för detta arbete.

teknisk_dokumentation

Superenkla manualer

Vi är stjärnor på att skapa anpassade, lättlästa, textlösa instruktioner och manualer för dina kunder. Ring och boka ett möte så visar vi fler exempel!

reservdelsinformation

Smart reservdelsinformation

Fräscha upp din reservdelsinformation, och gör kunderna (och i förlängningen din support) lite gladare! Vi har systemverktyg och metoder för effektiv reservdelshantering och berättar gärna mer.

diagnos2

Diagnos och metod med struktur

Varför ödsla tid på rörig service? Vi hjälper dig med analys av din produkt så att du får det mest effektiva sättet att utföra service och hantera felkoder.

Relaterade uppdrag

Skicka en fråga

Hör av dig!

Skicka en förfrågan till något av våra sju kontor eller ring oss!
Skicka en fråga