Genom din produkts hela livscykel …

All produktutveckling börjar med en idé/vision. Våra kvalificerade medarbetare stöttar dig i din produktutvecklingsprocess.

Vårt erbjudande omfattar samtliga områden inom de olika produktutvecklingsfaserna och vi kan bidra med allt ifrån en

specialistförstärkning på plats hos er till ett komplett utvecklingsprojekt som vi driver i våra egna säkerhetsklassade lokaler.

Vår samlade erfarenhet och vårt kunnande från olika branscher garanterar hög kvalitet och korta ledtider.

Läs mer om våra lösningar

Behöver ditt företag en certifieringsingenjör? På Condesign har vi duktiga och erfarna certifieringsingenjörer som bl.a. arbetat inom fordonsindustrin.

Vi utför till exempel testning av hållbarhet och tillförlitlighet, vi planerar och utför komponent-/produkttester och vi har koll på de lagkrav som gäller vid certifieringar.

Vi erbjuder rätt kompetens när du behöver hjälp med ekonomiska analyser, verksamhetsplanering, budget, prognos och uppföljning.

Våra medarbetare i controllerfunktioner har bl.a. värdefull erfarenhet från fordonsindustrin.

I dag finns elektronik inbyggd i en mängd produkter som tidigare inte varit förknippade med elektronik, t.ex. nycklar, kylskåp, förpackningar m.m. Modern elektronik används både i större system, som drivning av fordon, och i mindre delsystem som tidigare drevs av hydraulik eller pneumatik. En av fördelarna med eldrift är att man kan spara energi genom att begränsa förbrukningen till det tillfälle när den behövs. Det går enkelt att styra funktionaliteten och det finns möjligheter till minskad miljöpåverkan.

På Condesign har vi lång erfarenhet av både elektronikkonstruktion och elkonstruktion inom många olika tillämpningar och branscher.

I stort sett alla nya produkter vi kommer i kontakt med har någon form av inbyggda system. Mobiltelefoner, surfplattor, mikrovågsugnar, bilar osv; alla innehåller de processorer.

Som programmerare av inbyggda system ger man en produkt det mesta av sin funktion. Vi arbetar med inbyggda system inom en mängd branscher och deltar på så sätt i den moderna produktutvecklingen när det handlar om programmering. Vi har erfarenhet inom både mjuk- och hårdvarukonstruktion.

På Condesign hjälper vi dig när du behöver förstärka din projektorganisation med en kvalificerad inköpare.

Med vår inköpsfunktion erbjuder vi tjänster för att sköta upphandlingar och göra upp avtal. Vi arbetar såväl strategiskt som operativt. Våra inköpare har god erfarenhet och hög kompetens, både när det gäller inköp, kvalitets- och leveransfrågor.

Att effektivisera är en viktig del av vägen till framgång!

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av att driva aktiviteter för kvalitetsutveckling. När du engagerar oss i kvalitetsarbetet får ni en kvalificerad partner för uppgiften att optimera en produkt eller tjänst. Vi hjälper er att skapa mervärden.

Med välplanerad logistik kan vi bidra till att förbättra verksamhetens lönsamhet.

Våra medarbetare planerar, styr och kontrollerar flöden. De har mycket kontakt med alla berörda avdelningar, är duktiga på att analysera, organisera och se helheten där många faktorer påverkar resultatet.

Våra anställda har erfarenhet av konstruktion inom ett stort antal områden, t ex chassi, motor/drivlina, interiör och exteriör.

Vi använder oss av Catia V5, ProE, SolidWorks, Inventor samt NX.
Condesign har satellituppkoppling mot större kunder, vilket gör att vi snabbt kan driva inhouseprojekt från kontoret.

Det finns många aspekter som påverkar designen av en ny produkt. Det kan vara användarens krav och önskemål, ergonomikrav, marknadsanpassning, konkurrenters agerande m.m. Genom att tidigt ta hänsyn till allt detta ser vi till att rätt egenskaper tas med i utvecklingen av er produkt.

Vi erbjuder stöd i designprocessen, där vi kombinerar ett attraktivt utseende med god funktion. Vi hjälper er hela vägen, från koncept till färdig produkt.

På Condesign har vi en bred kompetens för att effektivt kunna stötta våra kunders verksamhet.

Våra medarbetare arbetar med fokus på att hitta lösningar som gör att helheten förbättras.

Condesign erbjuder tjänster inom:

  • Resurssnål produktion (Lean)
  • Teknisk beredning
  • Balansering
  • Fasadlayouter
  • Standardiserade arbetssätt
  • Arbetsinstruktioner
  • Problemlösning.

Ett utvecklingsprojekt kräver kunnig styrning för att säkerställa slutmålet. Våra erfarna projektledare och projektkoordinatorer ser till att projekten vid ditt företag blir framgångsrika.

Våra projektledare har erfarenhet av att driva projekt effektivt. Vi levererar med rätt kvalitet, enligt budget och enligt tidplan.

Condesign har projektledare och projektkoordinatorer på uppdrag i både små och stora projekt inom olika områden. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av projektledning och koordinering inom bl.a. fordon, försvar, off shore och läkemedelsindustrin.

Våra erfarna och högt kvalificerade provningsingenjörer ansvarar för komponent-, system-, eller komplett provning inom en mängd varierande områden.

Vi erbjuder tjänster inom testplanering, testledning, kalibrering, verifiering samt analys och mätteknik.

Personal_232

Ledande produktutveckling

2011 tilldelades Condesign tillsammans med vår kund inom B&B Tools-koncernen iF Design Awards utmärkelse för framtagningen av en ny typ av stämjärn som erbjuder en perfekt balans mellan kraft och precision.

2014 var det dags för pris igen med stegen … etc.

mekanisk_konstruktion

Konstruktörer med direktlänk

För mekanisk konstruktion så har Condesign satellituppkoppling mot större kunder, vilket gör att vi snabbt kan driva inhouseprojekt från kontoret!

projektledning2

Trött på att styra och ställa?

Ring oss! Vi har projektledare och koordinatorer inom bl.a. fordon, försvar, off shore och läkemedelsindustrin.

Skicka en fråga

Hör av dig!

Skicka en förfrågan till något av våra sju kontor eller ring oss!
Skicka en fråga