Till användare, från användare.

Condesign har lång erfarenhet av produktinformation i alla dess former, både som producenter och användare. Detta har gett oss en unik möjlighet att tillsammans med våra kunder utveckla system och koncept som verkligen underlättar framtagningen och hanteringen oavsett om det rör text, bild eller animeringar.

Vi arbetar enligt en agil utvecklingsmetodik (baserad på Scrum).

Detta gör det möjligt att arbeta tätt tillsammans med kunden, som får full insyn i projektens status och prioriteringar. Arbetssättet underlättar för att hantera ändringar och tillägg inom projekten.

I arbetssättet ligger även ett inbyggt förbättringsarbete eftersom erfarenhetsåterföringen är en grundpelare i arbetet.

Tillsammans hanterar vi
både innehåll och struktur!

3D

Experter på att hantera visuell information med foto, illustrationer och animeringar i 3D

Struktur

Experter på att hantera strukturerad information.

Webb

Experter på webbaserade lösningar

Scrum

Har styrka och vana att arbeta i projekt där flera av bolagen i vår koncern är engagerade.

Läs mer om våra lösningar

Grundläggande för effektiv kommunikation är en rationell och flexibel informationshanteringsprocess. Information ska kunna skapas på kortare tid och till en högre kvalitet, samtidigt som den enkelt och automatiskt ska kunna publiceras för att tillgodose mottagarnas behov. Detta är grundläggande för att kunna flytta fokus från repetitiva administrativa uppgifter till mer värdeskapande kommunikation.

Condesign erbjuder tjänster och verktygsstöd för att effektivisera kommunikationsprocessen. Genom möjligheten att effektivt återanvända information, tillföra kontroll över informationen samt att automatisera delar av processen skapas utrymme för mer kommunikation. Effektiv informationshantering baseras på strukturerad information, ett rationellt och flexibelt sätt att skapa, hantera och publicera information.

Hantering och försäljning av reservdelar upplevs ofta som mycket resurskrävande. Detta beror på att kunderna förväntar sig en hög servicegrad när det gäller tillgänglighet, leveranstid samt rätt kvalitet och innehåll. Eftermarknad och reservdelsförsäljning står ofta för en stor del av ett företags vinst även om den utgör en mindre del av den totala omsättningen. Reservdelshanteringen har därför en avgörande betydelse för den totala lönsamheten.

Vi på Condesign tagit fram en CASSIS Reservdelsportal som stödjer hela eftermarknadsarbetet när det gäller effektiv reservdelshantering. Vårt webbaserade verktyg tar hand om allt från kunder och beställningar till offertförfarande och avancerad orderhantering.

Condesign har utvecklat webb-appar sedan Jonas Birgerssons dagar. Idag ligger självklart fokus på att hjälpa våra kunder att möta  och utnyttja ny teknik och mobila plattformar på bästa sätt.

Condesign stöttar dig genom hela processen vid implementering av PPM (projektportföljhantering) i din organisation. Våra lösningar och tjänster kring PPM och ett av världens bästa PPM-verktyg gör det möjligt att nå målen ovan.

Genom att implementera PPM-processer, metoder och verktyg kan du nå en balanserad projektportfölj utifrån din organisations strategiska mål och begränsningar, öka värdet på dina investeringar och genomföra dina projekt med hög effektivitet.

Condesign är även återförsäljare av Planisware,  ett världsledande verktyg för projekt- och projektportföljhantering. I dag har Planisware mer än 250 000 användare i över 250 företag globalt.

Relaterade uppdrag

Skicka en fråga

Hör av dig!

Skicka en förfrågan till något av våra sju kontor eller ring oss!
Skicka en fråga